– De siste 14 dagene ser vi en stor effekt av at myndighetene har justert koronatiltakene og startet en gjenåpning av samfunnet. Antall helt arbeidsledige har gått ned med 2 472. At antall delvis ledige har økt med 1 265 tyder nok på at mange av disse er tilbake i arbeid i redusert stilling, sier direktør Stein Veland.

– Summen av de som er helt eller delvis ledige er redusert med 1 207 personer siden utgangen av april. Fremdeles er 18 164 helt eller delvis ledige, noe som viser at situasjonen fortsatt er alvorlig, avslutter Veland. 

Les hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Les pressemelding for hele landet