– I likhet med resten av landet opplever også Møre og Romsdal en eksplosiv økning i arbeidsledigheten i mars. Grunnen til dette er koronapandemien og tiltakene som er iverksatt for å begrense smitten. Det er mange bedrifter som har gjennomført permitteringer av sine ansatte. Fra 9. mars til 1.april har vi mottatt 13 776 søknader om dagpenger under permittering og 1502 ordinære dagpengesøknader, sier direktør Stein Veland.

– Vi ser at ledigheten stiger mest på Sunnmøre. Sykkylven kommune ligger klart høyest i vårt fylke med en arbeidsledighet på 22,4 prosent. Sykkylven har dermed nest høyest ledighet blant kommunene i landet, og kun Hemsedal med 30,6 prosent har høyere andel ledige, fortsetter Veland. 

– Det er blitt fleste ledige blant arbeidstakere under 35 år. Dette har nok sammenheng med at relativt mange i denne aldersgruppen jobber i bransjer som er spesielt utsatt nå. Det kan for eksempel være innen butikk, servering og uteliv. Vi venter imidlertid at mange av disse kan komme tilbake i arbeid når vi ikke lenger behøver så strenge tiltak mot smittespredning, avslutter Stein Veland. 

Les hele presssemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Les pressemelding for hele landet