24. mars 2020 er det 12 910 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det utgjør 9,3 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er det 291 483 arbeidsledige, som tilsvarer 10,4 prosent av arbeidsstyrken.    17. mars var ledigheten i Møre og Romsdal 4,3 prosent, mens den var 5,3 prosent i landet. Alle fylker har hatt en kraftig økning i antall helt ledige den siste uken. Vårt fylke hadde den største økningen (116 prosent).    – Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av koronaviruset, sier direktør Stein Veland.     – Tallene for hele landet viser at det er høyest ledighet innen reiseliv og transport, deretter følger butikk- og salgsarbeid. Ledigheten her er på henholdsvis 25 og 19 prosent. I pressemeldingen som kommer fredag 3. april vil vi også presentere tall for den enkelte kommune og yrke, avslutter Veland.    På siden Koronavirus – statistikk fra NAV finner du statistikk som viser hvordan norsk økonomi og næringsliv påvirkes av koronaviruset. Her vil det mandag til fredag bli publisert statistikk over sykefravær og søknader om dagpenger, og ukentlige publiseringer knyttet til ledighet. Neste pressemelding om ledigheten kommer fredag 3. april 2020.

Pressemelding arbeidsledigheten 24. mars 2020