– Nedgangen i antall delvis ledige fortsetter den siste måneden. Nedgangen er på 2 108, og antall delvis ledige er nå 3 990 personer. I sum er 9 868 helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, en reduksjon på 1 869 den siste måneden, sier fungerende direktør Hege-Beate Skjølberg.

– Antall helt ledige stiger vanligvis om sommeren. De to foregående årene økte ledigheten med henholdsvis 300 og 537 fra juni til juli. Dette viser at utviklingen i arbeidsmarkedet fortsatt er positiv, selv om antall helt ledige er litt høyere enn forrige måned. Den store reduksjonen i delvis ledige viser også at arbeidsmarkedet er i bedring, avslutter Skjølberg.

Les hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Les pressemeldinger for hele landet