– Nedgangen i antall delvis ledige er mindre enn blant de helt ledige. Nedgangen er på 275, og antall delvis ledige er nå 3 417 personer. I sum er 7 748 helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, en reduksjon på 1 138 den siste måneden. Til sammenligning var det før pandemien 4 271 helt eller delvis ledige i februar, og hele 18 557 i mars, sier direktør Stein Veland. 

– Vi utvider pressemeldingen til å også inneholde utviklingen på antall utlyste stillinger. Vi ser at mens landet var nedstengt ar det færre utlyste stillinger, men ser man på hele året er ikke nedgangen på mer enn drøyt 10 prosent, fortsetter Veland.

– Vi har også med en ny tabell som viser ledige, permitterte og stillinger fordelt på yrke. Vi ser blant annet at antall helt permitterte nå er under 1000 og antall delvis permitterte er under 1 500, avslutter Veland.  

Hele pressemeldingen for september fra NAV Møre og Romsdal

Se flere oversikter over ledigheten på våre sider Statistikk og analyse

Hovedtall om arbeidsmarkedet og pressemeldinger for hele landet