– Tallene for 4. kvartal 2019 viser at det legemeldte sykefraværet i Møre og Romsdal økte fra 5,4 prosent til 5,7 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Dette er litt høyere enn det samlede legemeldte sykefraværet for hele landet på 5,3 prosent, sier Stein Veland, direktør for NAV Møre og Romsdal. 

– Sunndal kommune har lavest sykefravær med et fravær på 4,0 prosent i 4. kvartal 2019. Tre andre kommuner har også et sykefravær under 5 prosent, Sandøy, Midsund og Halsa. Disse har til felles at de fra 2020 ble slått sammen med andre kommuner, avslutter Veland. 

Les hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal.

Mer informasjon om utviklingen av sykefraværet i Norge kan dere se på våre sider på nav.no