– Årets undersøkelse viser at bedriftene er mer optimistiske enn i fjor og året før. Dette er, sammen med reduksjon i ledigheten og flere utlyste stillinger, bekreftelser på at det nå går bedre i næringslivet i Møre og Romsdal. Vi ser også at store aktører melder om nye kontrakter og mer arbeid. Samtidig er det slik at når bedriftene går bedre og arbeidsledigheten synker, så blir det vanskeligere for bedriftene å rekruttere ønsket arbeidskraft. Denne antakelsen blir styrket i undersøkelsen, som viser at mangelen på arbeidskraft øker. Den viser at mange bedrifter har hatt utfordringer med å rekruttere innen flere yrkesgrupper. Spesielt innen helserelaterte yrker som sykepleiere og helsefagarbeidere er mangelen på arbeidskraft stor. Mange bedrifter har og hatt utfordringer med å rekruttere tømrere, kokker, sveisere og grunnskolelærere, sier fylkesdirektør Stein Veland.

Bedriftsundersøkelsen kartlegger bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft. Resultatene gir NAV nyttig informasjon om hvilke yrker det er mangel på og hvilke næringer som ikke greier å rekruttere ønsket arbeidskraft. Bedriftenes tro på fremtiden indikeres også ved at vi ser på hvilke næringer der bedriftene forventer flere eller færre ansatte. Nesten 800 bedrifter, tilsvarende 67 prosent av de spurte, har svart på årets bedriftsundersøkelse.

Hovedresultater for Møre og Romsdal 

 • 24 prosent av bedriftene venter flere ansatte neste år, 10 prosent venter færre ansatte.
  • Dette er en klar forbedring sammenlignet med 2016 og 2017. Da ventet 17 og 22 prosent av bedriftene økning mens 12 og 11 prosent ventet en nedgang.
  • Bedriftene i Møre og Romsdal har i år omtrent de samme forventningene som bedriftene i resten av landet.
  • Bedriftene på Nordmøre og Sunnmøre er mest optimistiske, mens bedriftene i Romsdal har litt lavere forventninger.  
 • 17 prosent av bedriftene har hatt mislykkede rekrutteringer siste tre måneder.
  • Betyr her at de enten ikke har ansatt noen i det hele tatt, eller har rekruttert lavere/annen kompetanse. 10 prosent av bedriftene har ikke ansatt noen i den ledige stillingen, mens 7 prosent rekrutterte personer med lavere eller annen kompetanse.
  • Dette er en økning siden i fjor da det var 13 prosent av bedriftene som hadde mislykket rekruttering.
 • Mangel på arbeidskraft.
  • Betyr at bedriftene på grunn av mangel på kvalifiserte søkere enten ikke har lykkes å ansette noen, eller de har ansatt noen med lavere eller annen kompetanse.
  • Bedriftene angir hvor mange og for hvilke yrker dette gjelder.
  • I Møre og Romsdal er det blitt vanskeligere å rekruttere de siste årene. Mangel på arbeidskraft er økt fra 1 150 i 2016, via 1 350 i 2017 til 1 650 i 2018.
  • Det er til helserelaterte yrker det er størst mangel på arbeidskraft. Det er også stor mangel på fagarbeidere tømrere og snekkere, både i fylket og i landet.

 For mer detaljer, se bedriftsundersøkelsen for Møre og Romsdal HER og for landet HER