Utviklingen vi har hatt i arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal de siste ukene fortsetter, og det er en liten nedgang i tallet på helt ledige og delvis i vårt fylke. Størst nedgang ser vi innen bygg og anlegg med en nedgang på 71 de siste 14 dagene. Samtidig øker tallet arbeidssøkere på tiltak.

  20.10.20 27.10.20 03.11.20 10.11.20
Helt ledige 4 161 4 059 3 999 3 915
Delvis ledige 3 336 3 308 3 290 3 236
Arbeidssøkere på tiltak 705 784 772 804

Se hele oversikten over ledige i Møre og Romsdal fordelt på kommuner og yrker pr. 10. november 2020: Statistikk over arbeidsledige

Se oversikt over arbeidsmarkedet for hele landet: Sentral statistikk om arbeidsmarkedet