Små endringer i ledigheten i Møre og Romsdal

Hovedtallene om ledigheten viser at det har vært små endringer i Møre og Romsdal den siste uken. Det er nå 4 161 helt arbeidsledige i fylket.

Se oversikt over helt ledige i Møre og Romsdal fordelt på kommuner og yrker pr. 20. oktober 2020: Statistikk over arbeidsledige

Se oversikt over arbeidsmarkedet for hele landet: Sentral statistikk om arbeidsmarkedet