Samarbeid om inkludering av unge

Fylkesdirektør i NAV Møre og Romsdal, Stein Veland, oppfordrer til en "0-visjon" for unge utenfor arbeidslivet. NAV var nylig på besøk hos Quality Hotel Ålesund for dialog om arbeidsinkludering av unge. Hotelldirektør Aina Aalen Bjerkvik delte nyttig erfaringsbasert kunnskap for å lykkes med arbeidsinkludering i hotellbransjen.

Direktør Aina Aalen Bjerkvik ga NAV et svært engasjert, nyttig og inspirerende foredrag om Quality Hotel Ålesund som arbeidsplass. NAV fikk også en flott omvisning på hotellet som ligger vakkert til med egen brygge mot sjø og solnedgang, rett ved hurtigrutekaia i Ålesund.

Direktøren strålte i tråd med hotellkjedens visjon: Energi, mot og begeistring - og hun snakket om viktigheten av positivt, støttende og inkluderende teamarbeid for å bidra til en god og trygg arbeidsplass, til beste for gjestene.
Hotellbransjen gir verdifull erfaring og kompetanse som er etterspurt og nødvendig i de fleste yrker: fleksibilitet, service og relasjonskompetanse.

Aina Aalen og hennes medarbeidere ved Quality hotell Ålesund bidrar til arbeidsinkludering gjennom godt samarbeid med NAV, Brisk Kompetansesenter og "Ringer i vann" (NHO). De ønsker å bidra til at mennesker som ønsker og kan være i jobb/hotellbransjen får en mulighet til det. Hun understreket viktigheten av gode støttespillere for å lykkes med å gi mennesker utenfor arbeidslivet jobbhåp og bidrar til mestring i jobbhverdag. Videre oppfordret hun NAV til å være en strukturert og tilstedeværende dialogpartner i inkluderingsarbeidet.

Dialogen mellom kandidat, bedrift og NAV må være forutsigbar og planmessig å ha fokus på utvikling, progresjon og mål. Erfaringen er at det er viktig å tenke "god oppfølgingskvalitet" i dette arbeidet. Det er kvaliteten på inkluderingsarbeidet som er viktig, ikke å få uttelling på "kvantitet". I tillegg understreket hun viktigheten av "riktig jobb-match" - det å se det enkelte menneske med ulike utfordringer og tilrettelegge for mestring i jobbhverdagen.

Med tanke på jobbhåp og mestring i jobbhverdag er det viktig å sjekke ut en god og mulig «match» både gjennom dialog og evt. praksis med involverte parter i forkant. Målsetningen må være at unge mennesker som av ulike grunner har stått utenfor arbeidslivet skal kunne lykkes med å komme i ordinært lønnet arbeid.

NAV ønsker flere ledere og medarbeidere som bidrar til arbeidsinkludering av unge.

Kontaktpersoner inkludering av personer under 30 år:

Ønsker du og din bedrift å bistå i samarbeid om arbeidsinkludering av unge, så ta kontakt med:

Nordmøre og Romsdal: Kristin Fjørstad - kristin.ukkelberg.fjorstad@nav.no                  mob.tlf. 47 27 12 90.

Sunnmøre: Grethe Skog -  grethe.skog@nav.no – mob.tlf. 99 70 77 16.

Eventuelt kontakt NAV-kontoret.

 

Quality Hotel Ålesund