Næringslivet er i en digital omstilling. Ved å oppkvalifisere lokale talent med interesse for data og gaming imøtekommer vi et økende behov for framtiden. Årskurset gir talenter mulighet til å bygge kompetanse som spillutvikler. Dette kan skape karriere i en voksende spillbransje i og utenfor fylket og gi tradisjonelle næringer kompetanse til sin digitale omstilling.

Nytt årskurset starter 8. september 2020. Kurset er modulbasert og varer fram til 18. juni 2021.

Ønsker du å delta på kurset? Kontakt veilederen din i aktivitetsplanen og meld din interesse. Deltakere kan søkes direkte inn på årskurset fram til 8. september.

Akvalab-prosjektet - 3D-simulator for oppdrettsrigg av tang og tare, utviklet av talenter fra Kunnskapstrening IT (YouTube)