1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

 

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet også denne måneden hadde et høyere antall helt ledige sammenlignet med juni i fjor. Også den bruddjusterte bruttoledigheten var høyere enn i fjor. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt i juni måned.

 

Lavest ledighet i Nord-Østerdal og i Lillehammerregionen

Nord-Østerdal og Lillehammerregionen hadde den laveste ledigheten i fylket, begge med en ledighet på 1,1 prosent. Lillehammerregionen var imidlertid den eneste regionen i Innlandet der ledigheten var lavere enn i samme måned i fjor. – Ledigheten var høyest i Sør-Østerdal med 2,3 prosent. I denne regionen er det særlig ledigheten i Trysil, der vinterturismen utgjør en svært viktig del av næringslivet i kommunen, som er en av årsakene til den høye ledigheten i regionen, påpeker Lien.

 

Høyest ledighet innen butikk- og salgsarbeid

Også denne måneden var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid. Her var det 470 helt ledige arbeidssøkere. Ledigheten innen denne yrkesgruppen hadde økt sammenlignet med i fjor. Nest høyest ledighet var det innen serviceyrker og annet arbeid der 425 personer var helt ledige. – Tilgangen på helt ledige arbeidssøkere var imidlertid klart størst blant dem som ikke har noen eller ikke har oppgitt noen yrkesbakgrunn. Innen denne gruppen finner vi sannsynligvis mange unge som er ferdige med skoleåret og som registrerer seg som ledige hos NAV, sier Lien.

 

Lavere stillingstilgang om sommeren

I Innlandet var det i juni måned en tilgang på 1 518 ledige stillinger. Dette var ni prosent færre stillinger enn i juni i fjor. Det var flest nye ledige stillingene innen helse, pleie og omsorg. Mer enn tre av 10 nye stillinger var innen denne yrkesgruppen. - Mens tilgangen på ledige stillinger har ligget på langt over 2000 i årets fire første måneder, er tilgangen nå altså betraktelig lavere. Det er imidlertid helt normalt at stillingstilgangen avtar når sommeren nærmer seg, avslutter direktør Bjørn Lien.

 

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011