I 4. kvartal 2019 var sykefraværet for menn 4,4 prosent og for kvinner 7,5 prosent. Kvinner har et vesentlig høyere sykefravær enn menn. Økningen sammenlignet med samme kvartal i 2018 var imidlertid mindre for kvinner (+4,1 %) enn for menn (+5,2 %).

Økning i de store kommunene

I 4. kvartal i 2019 var det økning i sykefraværet i 31 av 48 kommuner i Innlandet. Det var Alvdal som hadde lavest sykefravær med 3,2 prosent. Nordre Land hadde høyest sykefravær med 7,9 prosent. – Alle de sju store kommunene våre hadde økning i sykefraværet sammenlignet med 4. kvartal i 2018. I Kongsvinger, Ringsaker og Lillehammer var økningen på over 10 prosent. Dette er tredje kvartal på rad med økning i sykefraværet i fylket vårt, men vi håper å kunne snu denne utviklingen, sier Emilsen.

Økning innen helse- og sosialtjenester

Sykefraværet i 4. kvartal 2019 var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 3,7 prosent. Det var som vanlig høyest innen helse- og sosialtjenester med 8,2 prosent. Her var sykefraværet dessuten 5,2 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor.

Nedgang i andel graderte sykefraværstilfeller

I Innlandet var ca. 23 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene i 4. kvartal 2019 graderte sykmeldinger. Andelen graderte sykefraværstilfeller i Innlandet har gått gradvis nedover siden 2015, men er fortsatt relativt høy sammenlignet med resten av landet.

– Bruken av graderte sykmeldinger har lenge vært et viktig tiltak for å redusere sykefraværet. Det er derfor ønskelig at gradert sykmelding skal være hovedregelen ved lange sykefravær, for på den måten å fremme nærvær og aktivisering på arbeidsplassen. En høy andel graderte sykefraværstilfeller kan imidlertid være en av grunnene til at den gjennomsnittlige varigheten av sykefravær i Innlandet er blant landets høyeste, avslutter Emilsen.

Statistikk

Hedmark 4. kv 2019 - legemeldt sykefravær per kommune

Oppland 4. kv 2019 - legemeldt sykefravær per kommune