Sykefraværet var høyere for kvinner enn for menn. I 2. kvartal 2019 var sykefraværet for kvinner 7,0 prosent og for menn 3,9 prosent. Økningen sammenlignet med 2. kvartal i 2018 var dessuten større for kvinner enn for menn.

 

Lavest sykefravær i Vang i Valdres

I 2. kvartal i 2019 var det nedgang i sykefraværet i fire av ti kommuner i Innlandet. Det var Vang i Valdres som hadde lavest sykefravær med 3,1 prosent. Nordre Land hadde høyest sykefravær med 6,6 prosent. – Hamar hadde lavest sykefravær av de store kommunene våre med 4,4 prosent. Her var det en svak nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2. kvartal i 2018. Gjøvik og Ringsaker hadde høyest sykefravær av de store kommunene med 5,8 prosent. At flere av de store kommunene også har en betydelig økning i sykefraværet, er bekymringsfullt, mener Lien.

 

Økt sykefravær innen helse- og sosialtjenester

Sykefraværet innen helse- og sosialtjenester var som vanlig høyest, og var nå på 7,5 prosent. Sykefraværet her var dessuten 3,4 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Sykefraværet var lavest innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med 3,1 prosent. Innen denne næringen var sykefraværet 6,5 prosent lavere enn i fjor.

 

Stabil andel med gradert sykmelding

I Innlandet var cirka 30 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene i 2. kvartal 2019 graderte. Denne andelen har holdt seg ganske stabil sammenlignet med samme kvartal i både 2018 og 2017.

– Bruken av graderte sykmeldinger ligger godt over landsgjennomsnittet. Det gjør også andelen som har en gradert sykmelding ved passering 12 ukers varighet. Den har ligget på i overkant av 50 prosent i hele 2019. En høy andel langtidssykmeldte med gradert sykmelding medfører imidlertid at den gjennomsnittlige varigheten på sykefraværstilfellene er lengre i Innlandet enn i landet, avslutter direktør Bjørn Lien.

 

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011