Ledighet på samme nivå som i fjor

Ved utgangen av november var det registrert 3 674 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,1 prosent. – Ledigheten i Innlandet er dermed fortsatt lavere enn i landet, sier direktør Bjørn Lien.

1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet denne måneden hadde et noe lavere antall helt ledige sammenlignet med november i fjor, mens den bruddjusterte bruttoledigheten var høyere. Årsaken til dette er at antall arbeidssøkere på tiltak har økt. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten økte svakt i november måned.

Fortsatt lavest ledighet i Nord-Østerdal

Nord-Østerdal hadde også denne måneden fylkets laveste ledighet med 0,9 prosent. Sør-Østerdal hadde høyest ledighet med 2,2 prosent. – Av de store kommunene i Innlandet var det bare Lillehammer, med 1,3 prosent, og Ringsaker, med 1,7 prosent, som hadde en ledighet på under 2,0 prosent. I Lillehammer har ledigheten holdt seg på et tilsvarende svært lavt nivå i flere år, opplyser Lien.

Flere ledige innen bygg og anlegg

Ved utgangen av november måned var det fortsatt flest ledige innen butikk- og salgsarbeid med 506 helt ledige arbeidssøkere. Dette er på samme nivå som i november i fjor. Nest flest ledige var det innen bygg og anlegg der 439 personer var helt ledige. Her var ledigheten markant høyere enn i fjor.

Høyere stillingstilgang enn i fjor

I november måned var det en tilgang på 1 384 ledige stillinger i Innlandet. Dette var 266 flere stillinger enn i samme måned i fjor. – Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 287 stillinger, men det var også mange nye ledige stillinger innen flere andre yrkesgrupper. Økt og variert stillingstilgang vil kunne bidra til at ledigheten i Innlandet holder seg på et lavt nivå også i tiden fremover, sier direktør Bjørn Lien.


For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011