Innlandet er blant fylkene som har størst andel graderte sykefravær

Infografikk med tall for legemeldt sykefravær i Innlandet – 4. kvartal 2022