1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet denne måneden hadde et høyere antall helt ledige sammenlignet med juli i fjor. Også den bruddjusterte bruttoledigheten var høyere enn i fjor. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten økte i juli måned.

Kongsvingerregionen eneste region med lavere ledighet enn i fjor

Tallene viser at Nord-Østerdal hadde lavest ledighet i fylket med 1,2 prosent. Sør-Østerdal hadde høyest med 2,3 prosent. - Den eneste regionen i Innlandet der ledigheten var lavere enn i juli i fjor var Kongsvingerregionen. Der lå ledigheten nå på 2,2 prosent mens den i fjor var på 2,3 prosent, sier Skåret.

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Ved utgangen av juli måned var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid. Her var det 498 helt ledige arbeidssøkere. Nest flest ledige var det innen serviceyrker og annet arbeid der 426 personer var helt ledige. Ledigheten innen begge disse yrkesgruppene var høyere enn i samme måned i fjor.

Laber stillingstilgang i sommermånedene

– I juli måned var det en tilgang på 1 296 ledige stillinger i Innlandet. Dette var et noe høyere antall enn i juli i fjor. Det var som vanlig flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 293 stillinger. Tilgangen på ledige stillinger i sommermånedene har vært betraktelig lavere enn i årets fem første måneder. Dette er imidlertid helt normalt, avslutter Skåret.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011