1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet denne måneden hadde et noe lavere antall helt ledige sammenlignet med desember i fjor, mens den bruddjusterte bruttoledigheten var høyere. Årsaken til dette er at antall arbeidssøkere på tiltak har økt betraktelig. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt noe i desember måned.

Fortsatt lavest ledighet i Nord-Østerdal

Nord-Østerdal hadde også denne måneden fylkets laveste ledighet med 1,1 prosent. Fylkets høyeste ledighet med 2,3 prosent finner vi denne gang i Nord-Gudbrandsdal. – Av de store kommunene i Innlandet var det bare Lillehammer, med 1,3 prosent, og Ringsaker, med 1,7 prosent, som hadde en ledighet på under 2,0 prosent. Ledigheten i Lillehammer lå dermed på samme nivå som i desember i fjor, mens ledigheten i Ringsaker var lavere, uttaler Emilsen.

Flest ledige innen bygg og anlegg

Ved utgangen av desember måned var det flest ledige innen bygg og anlegg med 524 helt ledige arbeidssøkere. Dette er betydelig flere enn i desember i fjor. Nest flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid der 481 personer var helt ledige. Her var ledigheten på samme nivå som i fjor.

Lavere stillingstilgang enn i fjor

I desember måned var det en tilgang på 879 ledige stillinger i Innlandet. Dette var 103 færre stillinger enn i samme måned i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 290 stillinger. – Totalt i 2019 har det vært en tilgang på over 20 000 ledige stillinger i Innlandet. Dette er omtrent som i 2018. Dersom den store stillingstilgangen fortsetter, er det gode utsikter til at ledigheten i Innlandet vil holde seg på et lavt nivå også i 2020, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.