Bruddet i statistikken over antall arbeidsledige som inntraff fra og med november i 2018, anses at var tilnærmet ferdig pr januar 2019. Dermed er tall fra januar 2020 sammenlignbare med tall fra året før.

Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Innlandet en oppgang i bruttoledigheten på fire prosent. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Derimot falt både den sesongjusterte ledigheten og den sesongjusterte bruttoledigheten i januar måned.

Store forskjeller i ledigheten i kommunene

I januar hadde Alvdal lavest ledighet i fylket med 0,7 prosent, mens Sel hadde høyest med 3,5 prosent. – Av de største kommunene i fylket var det Lillehammer som skilte seg positivt ut med en ledighet på bare 1,5 prosent, som er likt med januar i fjor. Lillehammer har også historisk sett hatt en svært lav ledighet, sier Emilsen.

Flest ledige innen bygg og anlegg

Denne måneden var det flest ledige innen bygg og anlegg med 593 helt ledige arbeidssøkere. Dette er 69 flere ledige enn i samme måned i fjor. Nest flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid der det var 514 helt ledige personer.

Stor tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i januar måned en tilgang på 2 189 ledige stillinger. Dette var fire prosent flere enn i samme måned i fjor. Klart flest ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 650 nye stillinger. Det var også mange nye ledige stillinger innen flere andre store yrkesgrupper som for eksempel butikk- og salgsarbeid og undervisning.

Utviklingen fremover

Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i fylket vårt, og tilgangen på ledige stillinger har vært stor de siste årene. – Med bakgrunn i den relativt stabile ledigheten vi har hatt i 2019 og den moderate økningen Innlandet vanligvis har innen sysselsetting og arbeidsstyrke, har vi prognosert med en tilnærmet lik gjennomsnittlig ledighet i 2020. Vi venter at ledigheten i 2020 vil bli på 1,9 prosent, avslutter konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Her kan du lese vår prognose for 2020

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011