– En god del av søkerne har søkt på flere av stillingene, så totalt har vi fått 2 772 søknader, sier konstituert direktør for NAV Innlandet, Hans Petter Emilsen.

Emilsen medgir at han er litt overrasket over den store interessen. - Vi er selvfølgelig svært godt fornøyd med at så mange søker på jobb hos oss. Vi ser på det som en indikasjon på at NAV er en spennende og attraktiv arbeidsgiver. Nå er vi i gang med å gå igjennom søknadsbunken, og ser at det er mange godt kvalifiserte søkere. Det er flest kvinner som har søkt – de utgjør 498 av de 688 søkerne, opplyser Emilsen. 

Ønsker god veilederkompetanse

Som følge av den store arbeidsmengden i NAV etter at flere enn 400.000 mennesker er blitt permitterte eller arbeidsledige som følge av koronakrisen, har NAV over hele landet måttet søke etter midlertidig arbeidskraft. Så også i Innlandet, der arbeidsledigheten steg til drøyt 14 prosent ved påsketider, og er nede på 6,6 prosent nå. – Normalt har vi en ledighet på rundt to prosent, så det sier seg selv at økningen medfører et betydelig merarbeid for oss. Vi er spesielt bekymret for alle de unge som nå ser ut til å bli arbeidsledige. Det er særdeles viktig å få ungdom inn i enten utdanning eller i jobb nå, og derfor har vi søkt etter folk som har kompetanse på dette området, sier Emilsen. 

Folk skal få hjelp

Emilsen understreker også at alle som har behov for bistand fra NAV skal få det. – Vi vet at de aller fleste klarer å benytte våre digitale løsninger. Men vi er også klar over at mange har behov for ekstra bistand og veiledning, og derfor må vi jobbe raskt nå for å få tilsatt folk i de 25 midlertidige stillingene. Vi ser av søknadsbunken at det er flest søkere til stillingene i de tettest  befolkede områdene, men det er også mange godt kvalifiserte søkere som ønsker å jobbe i de mindre kommunene. Planen er å få tilsatt folk i alle stillingene i løpet av juni, og så håper vi at de som blir tilsatt har anledning til å starte opp i jobben relativt raskt, avslutter Emilsen.

Fordeling og framdrift:

Fordeling på antall søknader er: (mange har søkt på stillinger ved flere NAV-kontor) •    Hamar: 323 •    Ringsaker: 233 •    Stange: 199 •    Løten: 194 •    Elverum: 205 •    Lillehammer-Gausdal: 238 •    Øyer: 124 •    Gjøvik: 216 •    Vestre Toten: 141 •    Kongsvinger: 148 •    Odal: 110 •    Hadeland: 91 •    Sel: 105 •    Vågå: 96 •    Nordre Land: 99 •    Valdres: 87 •    Trysil: 80 •    Nord-Østerdal: 83

  Prosessen videre

  •    Innkalling til intervju av aktuelle kandidater vil skje i uke 21 •    Intervju vil foregå på videokonferanse i uke 22 •    Vedtak gjøres i ansettelsesrådet i NAV i Innlandet 19. juni 2020 •    De som ikke får tilbud om stilling, vil få melding om at saken er avsluttet i slutten juni 2020.