Nest høyeste uføreandel i landet

Andel uføre i kommunene i Innlandet per 3. mars 2022