Færre arbeidssøkere i Innlandet

Arbeidsmarkedet i Innlandet februar 2022