Utfordrende å få tak i arbeidstakere med rett kompetanse

Arbeidsledige i Innlandet, mars 2023. Infografikk