Uførestatistikk pr juni 2020 for Innlandet

Pr juni 2020 var det registrert 31 240 mottakere av uføretrygd i Innlandet. Dette tilsvarer 13,7 % av befolkningen mellom 18 og 67 år i Innlandet. Dette er tredje høyest i landet etter Agder (14,0 %) og Nordland (13,9 %). For landet var denne andelen 10,5 %.

Antall uføre i Innlandet har økt med 150 personer (0,5 %) siden utgangen av forrige kvartal og med 900 personer (3,0 %) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Jevnaker og Lunner er trukket ut fra antallet i fjor siden disse kommunene da lå i gamle Oppland fylke, mens de nå ikke ligger i Innlandet fylke, men tilhører Viken fylke.

 

  • Antall unge uføre under 30 år har økt med over 170 personer (11,5 %) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Også her er Jevnaker og Lunner trukket ut fra antallet i fjor.

 

  • I Innlandet er andelen kvinner med uføretrygd (16,4 %) mye høyere enn andelen menn med uføretrygd (11,2 %).

 

Lysbilde1.JPG