• Uføreandelen i Innlandet er tredje høyest i landet etter Agder (14,0 %) og Nordland (13,9 %).
  • Antall uføre i Innlandet har holdt seg stabilt siden utgangen av forrige kvartal, men økt med 700 personer (2,3 %) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Jevnaker og Lunner er trukket ut fra antallet i fjor siden disse kommunene da lå i gamle Oppland fylke, mens de nå ikke ligger i Innlandet fylke, men tilhører Viken fylke.
  • Antall unge uføre under 30 år har økt med litt over 120 personer (7,7 %) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Også her er Jevnaker og Lunner trukket ut fra antallet i fjor.
  • I Innlandet er andelen kvinner med uføretrygd (16,4 %) høyere enn andelen menn med uføretrygd (11,1 %).
  • I Innlandet er det Tolga som har lavest andel uføre med 6,8 prosent og Søndre Land som har høyest med 21,1 prosent.
  • For mer statistikk som viser både antall og andel uføre, fordelt på kjønn, alder og kommuner, viser vi til de sentrale sidene med kvartals- og månedsstatistikk på nav.no.

Statistikk

Mottakere av uføretrygd i Innlandet – ved utgangen av september 2020