Sykefraværet var vesentlig høyere for kvinner enn for menn. I 3. kvartal 2019 var sykefraværet for kvinner 5,9 prosent og for menn 3,6 prosent. Økningen sammenlignet med 3. kvartal i 2018 var imidlertid noe mindre for kvinner enn for menn.

Lavest sykefravær i Alvdal

I 3. kvartal i 2019 var det nedgang i sykefraværet i 21 av de 48 kommunene i Innlandet. Det var Alvdal som hadde lavest sykefravær med 2,9 prosent. Nordre Land hadde høyest sykefravær med 6,2 prosent. – Hamar hadde lavest sykefravær av de store kommunene våre med 3,7 prosent. Her var nedgangen i sykefraværet på 7,0 prosent sammenlignet med 3. kvartal i 2018. Ringsaker hadde høyest sykefravær av de store kommunene med 5,1 prosent. Flere av de store kommunene hadde dessuten en markant økning i sykefraværet, sier Lien.

Lavest sykefravær innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Sykefraværet var som vanlig høyest innen helse- og sosialtjenester, og var nå på 6,4 prosent. Dette var likt med 3. kvartal i fjor. Sykefraværet var lavest innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med 2,8 prosent. Dette var hele 13,3 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor.

Stabil andel med gradert sykmelding

I Innlandet var i overkant av 23 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene i 3. kvartal 2019 graderte. Denne andelen har holdt seg stabil sammenlignet med samme kvartal i 2018. – Bruken av graderte sykmeldinger ligger fortsatt godt over landsgjennomsnittet. Andelen graderte sykefraværstilfeller hos kvinner er betydelig høyere enn hos menn. En av årsakene til dette er at gradert sykmelding ofte forekommer innen kvinnedominerte yrker, som vi finner mange av innen store næringer som for eksempel helse- og sosialtjenester, avslutter direktør Bjørn Lien.