Nesten 26 000 registrert som arbeidssøkere i Innlandet

Ved utgangen av mars var det registrert 18 321 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 9,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 10,7 prosent.  – I løpet av mars måned har over 20 500 personer registrert seg som arbeidssøkere i Innlandet. Nær ni av 10 av disse har oppgitt permittering som årsak til at de har meldt seg hos NAV, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 19 165. Dette tilsvarer 10,2 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var det registrert nesten 6 700 delvis ledige arbeidssøkere i Innlandet. Det var hele 14 500 flere helt ledige ved utgangen av mars måned enn ved utgangen av forrige måned. Det betyr en økning på 380 prosent.

Det foreligger ingen sesongjusterte tall som viser utviklingen av ledigheten denne måneden siden sesongjusteringsmetoden NAV benytter ikke vil klare å ta hensyn til den unormalt store økningen vi har hatt i ledigheten den siste måneden.

Store forskjeller i ledigheten i Innlandet


Arbeidsledigheten varierer svært mye blant kommunene i Innlandet, fra Trysil med 21,7 prosent til Folldal med bare 3,3 prosent. Av regionene våre skiller Nord-Østerdal seg positivt ut med en forholdsvis lav ledighet på 6,5 prosent.

Høyest ledighet blant unge


– Krisen i arbeidsmarkedet ser ut til å ha rammet de unge under 30 år hardt. Ved utgangen av mars var det over 6 100 helt ledige under 30 år. Det vil si at en av tre helt ledige i Innlandet befant seg i denne aldersgruppen, sier Emilsen.

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid


Denne måneden var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid med 3 393 helt ledige arbeidssøkere. Andre yrkesgrupper med mer enn 2 000 helt ledige var reiseliv og transport, serviceyrker og bygg og anlegg.

Lavere tilgang på ledige stillinger


I Innlandet var det i mars måned en tilgang på 1 734 ledige stillinger. Dette var 41 prosent færre enn i samme måned i fjor. Tre av 10 av disse stillingene var innen helse, pleie og omsorg. – Situasjonen tatt i betraktning var det også relativt god tilgang på ledige stillinger innen flere av de yrkesgruppene som hadde flest ledige. Dette betyr at det finnes muligheter til å skaffe seg en jobb selv i disse krisetider, avslutter konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Statistikk arbeidsledighet kommunene i Innlandet

Hovedtall arbeidsmarkedet i Innlandet mars 20 - alle kommuner