• 10 300 arbeidssøkere tilsvarer 5,5 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 6,9 prosent.
  • Antall helt ledige i Innlandet var på 5 156 (2,7 % av arbeidsstyrken). Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) var på 5 863 (3,1 % av arbeidsstyrken). Antall delvis ledige var på 4 427 (2,4 % av arbeidsstyrken).
  • Både antall helt ledige arbeidssøkere (-70 personer) og antall delvis ledige arbeidssøkere (-50 personer) har gått ned sammenlignet med forrige uke.
  • 910 av de helt ledige er permitterte, mens 1 680 av de delvis ledige er permitterte. Det var dermed 180 færre permitterte enn i forrige uke. Det er antall delvis permitterte som har gått mest ned den siste uken. Til sammen utgjør de permitterte 1,4 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Statistikk

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – uke 41 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet permitterte i Innlandet – uke 41 2020