Hovedtall om arbeidsmarkedet pr 23. juni 2020 (uke 26) – hovedpunkter

  • Andel helt ledige i Innlandet er nå på 4,0 %. Andel delvis ledige er på 4,5 %. Andel arbeidssøkere på tiltak ligger stabilt på 0,4 %. Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) er på 4,4 %.
  • 2 850 av de helt ledige er permitterte, mens 6 200 av de delvis ledige er permitterte. Dette er en nedgang på 1 040 permitterte sammenlignet med forrige uke. Til sammen utgjør de permitterte 4,8 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.
  • Både antall helt ledige arbeidssøkere (-640 personer) og antall delvis ledige arbeidssøkere (-480 personer) har gått ned sammenlignet med forrige uke.
  • Den siste uken har litt over 270 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er 16 færre enn i forrige uke. 19 prosent av de nye arbeidssøkerne oppgav permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere.
  • Det har vært en nedgang både i antall helt ledige og i antall delvis ledige i alle aldersgrupper i Innlandet sammenlignet med forrige uke. Andelen helt ledige var høyest i aldersgruppen 20–24 år med 7,0 %. Deretter fulgte aldersgruppen 25–29 år med 6,1 %.
  • Nedgang både i antall helt ledige og i antall delvis ledige blant både kvinner og menn.
  • Den siste uken har antall helt ledige gått ned innen de fleste yrkesgrupper. Det samme gjelder antall delvis ledige. Nedgangen i antall helt ledige har vært størst innen reiseliv og transport, serviceyrker og annet arbeid og industriarbeid.

Statistikk

Hovedtall arbeidsmarkedet uke 26 - alle kommuner Innlandet

Hovedtall permitterte uke 26 - alle kommuner Innlandet

Kart over ledigheten alle kommuner Innlandet (uke 26)