Nedgang i arbeidsledigheten i Innlandet i april

Arbeidsmarkedet i Innlandet, alle kommuner - april 2021