Færre arbeidssøkere enn forrige uke

12. mai var litt over 23 500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er ca. 1 400 færre enn for en uke siden (uke 19).

Hovedtall om arbeidsmarkedet pr 12. mai 2020 (uke 20) – hovedpunkter

  • Tirsdag 12. mai var litt over 23 500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er ca. 1 400 færre enn for en uke siden. 23 500 arbeidssøkere tilsvarer 12,5 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 13,9 prosent.
  • Andel helt ledige i Innlandet er nå på 6,6 %. Andel delvis ledige er på 5,5 %. Andel arbeidssøkere på tiltak ligger stabilt på 0,4 %. Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) er på 7,0 %.
  • Antall helt ledige arbeidssøkere har gått ned (-1 880 personer) mens antall delvis ledige arbeidssøkere har økt (+460 personer). Det betyr at mange av dem som meldte seg ledige da Korona-krisen satte inn, nå har begynt å jobbe noe.
  • Den siste uken har 486 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. 284 av disse oppgav permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. Antallet nye arbeidssøkere pr uke fortsetter dermed å gå ned.
  • Det har vært en nedgang i antall helt ledige i alle aldersgrupper i Innlandet sammenlignet med forrige uke. Andelen helt ledige var høyest i aldersgruppen 20–24 år med 11,4 %. Deretter fulgte aldersgruppen 25–29 år med 10,0 %.
  • Den siste uken har antall helt ledige gått ned innen alle yrkesgrupper, mens antall delvis ledige har økt noe innen de fleste yrkesgrupper.

Statistikk

Hovedtall arbeidsmarkedet i Innlandet uke 20 - alle kommuner (pdf)

Infografikk arbeidsmarkedet i Innlandet uke 20 - alle kommuner (jpg)

Graf utvikling arbeidsmarkedet i Innlandet uke 1-20 i 2020

Arbeidsmarkedet Innlandet - 2020 uke 20
Arbeidsmarkedet Innlandet - 2020 uke 20