1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket». 

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet denne måneden hadde et noe lavere antall helt ledige sammenlignet med september i fjor, mens den bruddjusterte bruttoledigheten var høyere. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten økte i september måned. 

Fortsatt lavest ledighet i Nord-Østerdal

Selv om ledigheten i Nord-Østerdal har økt sammenlignet med i fjor, var ledigheten i denne regionen fortsatt lavest i fylket med 1,1 prosent. Sør-Østerdal hadde høyest ledighet med 2,2 prosent. - Ellers kan det nevnes at Kongsvingerregionen og Nord-Gudbrandsdal med en ledighet på henholdsvis 2,0 og 1,5 prosent var de eneste regionene i Innlandet som hadde lavere ledighet enn på samme tid i fjor, påpeker Lien. 

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Ved utgangen av september måned var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid. Her var det 548 helt ledige arbeidssøkere. - Dette er en betydelig økning sammenlignet med september i fjor. Nest flest ledige var det blant dem som ikke har noen yrkesbakgrunn eller som ikke har oppgitt noen. I denne gruppen var det 386 personer som var helt ledige. Også dette er en kraftig økning sammenlignet med fjoråret, sier Lien. 

Økt stillingstilgang

I september måned var det en tilgang på 1 559 ledige stillinger i Innlandet. Dette var 15 prosent flere stillinger sammenlignet med september i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 370 stillinger. – Tilgangen på ledige stillinger innen reiseliv og transport var nest høyest med 196 ledige stillinger. Det er hele 111 flere enn i samme måned i fjor. Av de 196 var det 129 ledige stillinger som yrkessjåfør. Dette viser at transportnæringen er en bransje der det er et stort behov for arbeidskraft i fylket vårt, sier direktør Bjørn Lien.

 

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011