•     11 500 arbeidssøkere tilsvarer 6,1 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,5 prosent. •    Andel helt ledige i Innlandet er nå på 3,2 %. Andel delvis ledige er på 2,6 %. Andel arbeidssøkere på tiltak ligger stabilt på 0,3 %. Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) er på 3,5 %. •    Antall helt ledige arbeidssøkere (-300 personer) har gått ned sammenlignet med forrige uke, mens antall delvis ledige arbeidssøkere (+100 personer) har økt. •    Tall fra NAV viser at 1 410 av de helt ledige er permitterte, mens 2 850 av de delvis ledige er permitterte. Antall permitterte fortsetter dermed å gå ned. Til sammen utgjør de permitterte 2,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. •    Den siste uken har 370 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er like mange som i forrige uke. 100 av de nye arbeidssøkerne oppgav permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere og omtrent like mange oppgav at de hadde mistet jobben som grunn.

 

I nedtrekksmenyen til høyre ligger statistikk for arbeidsmarkedet og for permitterte.