• 11 300 arbeidssøkere tilsvarer 6,0 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,4 prosent.
  • Andel helt ledige i Innlandet er nå på 3,1 %. Andel delvis ledige ligger fortsatt på 2,6 %. Andel arbeidssøkere på tiltak har økt noe til 0,4 %. Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) er på 3,4 %.
  • Både antall helt ledige arbeidssøkere (-200 personer) og antall delvis ledige arbeidssøkere (-70 personer) har gått ned sammenlignet med forrige uke.
  • 1 270 av de helt ledige er permitterte, mens 2 720 av de delvis ledige er permitterte. Antall permitterte fortsetter dermed å gå ned. Til sammen utgjør de permitterte 2,1 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Statistikk

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet uke 37

Hovedtall om arbeidsmarkedet permitterte i Innlandet uke 37