Wiig, som tidligere var leder for Brukerutvalget i Oppland, driver til daglig et eget ingeniørfirma i Brumunddal, der han har fire fast tilsatte ingeniører. Han er enkemann, da hans kone døde av brystkreft i en alder av 49 år, og han har således erfaring i hva det vil si å være pårørende. - Jeg var «Sykepleier» for min kone og var med 400 dager på sykehus og stelte hennes selv. Det gjorde noe med meg som menneske, sier han.

Når det gjelder arbeidet i Brukerutvalget ønsker han at hvert møte skal ha en hovedsak, samt at det gis rom for flere mindre saker. Brukerutvalget skal også ta opp aktuelle saker som kan bidra til å belyse NAV, og som kan gjøre at NAV blir bedre. – Vårt hovedmål er å være med å gjøre NAV bedre og da må vi gi tilbakemeldinger til NAV om hva som er dårlig og må forbedres og hva som er bra og som vi vil ha mere av, sier han.

Bestemmelser om brukermedvirkning er nedfelt i § 6 i Lov om Arbeids- og velferdsforvaltningen: ”Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for brukerne får mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester.”

Brukerutvalget er et rådgivende organ som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av tjenestene i NAV på systemnivå. Brukerutvalget skal sikre at brukernes erfaringer med NAVs tjenester blir tatt hensyn til i utviklingen av virksomheten.

 

Her kan du lese referat fra møtet i brukerutvalget den 11.mars.  

 

Brukerutvalget for NAV Innlandet består av følgende medlemmer:

• Haakon Wiig, Kreftforeningen (leder)

• Ragnhild Rossvær, FFO/Norsk revmatikerforbund

• Jøran Halvorsen, FFO/Mental Helse

• Reidun Skjelkvåle Aaboen , Norges Blindeforbund

• Maj C. Stenersen Lund, Rådet for likestilling for funksjonshemmede

• Anders Nupen Hansen, SAFO/Norges Handikapforbund (NHF)

• Hege Christin Nilsson, SAFO/Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

• Lola Buchengende, Velferdsalliansen

• Suhur Lorch Falch, Flerkulturelt Råd, Hedmark

• Victoria Heimstad, Ungdommens fylkesting (UFT)

• Hilde Kristin Holtesmo, Kommunenes Sentralforbund (KS)

 

Fra NAV deltar følgende:

• Norun Fjellheim, NAV Kontaktsenter Innlandet

• Håvard Lauvås, NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet

• Ann-Margreth Jørgensen, NAV Kontroll

• Kristin Nilsen, NAV Innlandet, sekretær

• Nina Berg, NAV Innlandet