Fortsatt nedgang i ledigheten i Innlandet

Tirsdag 22. september var litt over 10 700 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er 270 færre enn for en uke siden.

  • 10 700 arbeidssøkere tilsvarer 5,7 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,1 prosent.
  • Antall helt ledige i Innlandet var på 5 360 (2,8 % av arbeidsstyrken). Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) var på 6 110 (3,2 % av arbeidsstyrken). Antall delvis ledige var på 4 610 (2,4 % av arbeidsstyrken).
  • Både antall helt ledige arbeidssøkere (-130 personer) og antall delvis ledige arbeidssøkere
    (-150 personer) har gått ned sammenlignet med forrige uke.
  • 1 010 av de helt ledige er permitterte, mens 2 030 av de delvis ledige er permitterte. Det var dermed 580 færre permitterte enn i forrige uke. Det er antall delvis permitterte (-450 personer) som har gått mest ned den siste uken. Til sammen utgjør de permitterte 1,6 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Statistikk

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – uke 39 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet permitterte i Innlandet – uke 39 2020

Infografikk med hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – uke 39 2020
Infografikk med hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – uke 39 2020