Færre permitterte i Innlandet

16. juni var i underkant av 17 900 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er 1 130 færre enn for en uke siden. 17 900 arbeidssøkere tilsvarer 9,5 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 10,8 prosent.

Hovedtall om arbeidsmarkedet pr 16. juni 2020 (uke 25) – hovedpunkter

  • Andel helt ledige i Innlandet er nå på 4,3 %. Andel delvis ledige er på 4,8 %. Andel arbeidssøkere på tiltak ligger stabilt på 0,4 %. Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) er på 4,7 %.
  • Tall fra NAV viser at litt over 3 400 av de helt ledige er permitterte, mens litt under 6 700 av de delvis ledige er permitterte. Dette er en nedgang på 950 permitterte sammenlignet med forrige uke. Til sammen utgjør de permitterte 5,4 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.
  • Både antall helt ledige arbeidssøkere (-620 personer) og antall delvis ledige arbeidssøkere (-510 personer) har gått ned sammenlignet med forrige uke.
  • Den siste uken har i underkant av 290 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er 64 færre enn i forrige uke. 30 prosent av de nye arbeidssøkerne oppgav permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere.
  • Det har vært en nedgang både i antall helt ledige og i antall delvis ledige i alle aldersgrupper i Innlandet sammenlignet med forrige uke. Andelen helt ledige var høyest i aldersgruppen 20–24 år med 7,3 %. Deretter fulgte aldersgruppen 25–29 år med 6,6 %.
  • Det har vært en nedgang både i antall helt ledige og i antall delvis ledige blant både kvinner og menn.
  • Den siste uken har antall helt ledige gått ned innen nesten alle yrkesgrupper. Det samme gjelder antall delvis ledige. Nedgangen i antall helt ledige har vært størst innen reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid.

Statistikk

Hovedtall arbeidsmarkedet uke 25 - alle kommuner Innlandet

Hovedtall permitterte uke 25 - alle kommuner Innlandet

Infografikk - arbeidsmarkedet Innlandet uke 25