Leder for NAV Østre Toten, Helge Ødegård og NAV-leder i Lesja-Dovre Åsta Børte går begge av som ledere i dag, etter eget ønske.