Det blir stadig færre arbeidsledige i Innlandet

Tirsdag 13. oktober var 10 077 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er 213 færre enn for en uke siden.

  • 10 077 arbeidssøkere tilsvarer 5,4 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 6,8 prosent.
  • Antall helt ledige i Innlandet var på 5 045 (2,7 % av arbeidsstyrken). Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) var på 5 791 (3,1 % av arbeidsstyrken). Antall delvis ledige var på 4 286 (2,3 % av arbeidsstyrken).
  • Både antall helt ledige arbeidssøkere (-111 personer) og antall delvis ledige arbeidssøkere
    (-141 personer) har gått ned sammenlignet med forrige uke.
  • 850 av de helt ledige er permitterte, mens 1 582 av de delvis ledige er permitterte. Det var dermed 155 færre permitterte enn i forrige uke. Til sammen utgjør de permitterte 1,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Statistikk

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – uke 42 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet permitterte i Innlandet – uke 42 2020

Infografikk Innlandet uke 42 2020
Infografikk med hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – uke 42 2020