• Tirsdag 9. juni var 19 000 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er 1 240 færre enn for en uke siden. 19 000 arbeidssøkere tilsvarer 10,1 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 11,4 prosent.
  • Andel helt ledige i Innlandet er nå på 4,7 %. Andel delvis ledige er på 5,0 %. Andel arbeidssøkere på tiltak ligger stabilt på 0,4 %. Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) er på 5,1 %.
  • Tall fra NAV viser at 3 870 av de helt ledige er permitterte, mens litt under 7 190 av de delvis ledige er permitterte. Til sammen er 5,9 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet permittert.
  • Både antall helt ledige arbeidssøkere (-680 personer) og antall delvis ledige arbeidssøkere (-550 personer) har gått ned sammenlignet med forrige uke.
  • Den siste uken har i overkant av 350 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er 65 flere enn i forrige uke. En av tre av de nye arbeidssøkerne oppgav permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. Økningen skyldes blant annet at flere nyutdannede har registrert seg som arbeidsløse og at flere har mistet jobben.
  • Det har vært en nedgang både i antall helt ledige og i antall delvis ledige i alle aldersgrupper i Innlandet sammenlignet med forrige uke. Andelen helt ledige var høyest i aldersgruppen 20–24 år med 8,0 %. Deretter fulgte aldersgruppen 25–29 år med 6,9 %.
  • Det har vært en nedgang både i antall helt ledige og i antall delvis ledige blant både kvinner og menn.
  • Den siste uken har antall helt ledige gått ned innen nesten alle yrkesgrupper. Antall delvis ledige har gått ned innen alle yrkesgrupper. Nedgangen i antall helt ledige har vært størst innen reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid.

Statistikk - alle kommuner Innlandet

Hovedtall arbeidsmarkedet NAV i Innlandet - alle kommuner uke 24

Hovedtall permitterte NAV i Innlandet - alle kommuner uke 24