• 9 916 arbeidssøkere tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 6,7 prosent.
  • Antall helt ledige i Innlandet var på 5 205 (2,8 % av arbeidsstyrken). Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) var på 6 030 (3,2 % av arbeidsstyrken). Antall delvis ledige var på 3 886 (2,1 % av arbeidsstyrken).
  • Antall helt ledige arbeidssøkere har økt (+113 personer), mens antall delvis ledige arbeidssøkere har gått litt ned (-15 personer) sammenlignet med forrige uke. Antall arbeidssøkere på tiltak har økt noe (+27 personer).
  • 903 av de helt ledige er permitterte, mens 1 351 av de delvis ledige er permitterte. Det var dermed 49 flere permitterte enn i forrige uke. Til sammen utgjør de permitterte 1,2 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.
  • Den siste uken har 442 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er 111 flere enn i forrige uke. 185 av de nye arbeidssøkerne oppgav permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere, mens 93 har mistet jobben.

Statistikk

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – uke 46 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet permitterte i Innlandet – uke 46 2020