• 10 180 arbeidssøkere tilsvarer 5,4 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 6,9 prosent.
  • Antall helt ledige i Innlandet var på 5 475 (2,9 % av arbeidsstyrken). Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) var på 6 315 (3,4 % av arbeidsstyrken). Antall delvis ledige var på 3 865 (2,1 % av arbeidsstyrken).
  • Antall helt ledige arbeidssøkere har økt (+270 personer), mens antall delvis ledige arbeidssøkere har gått litt ned (-21 personer) sammenlignet med forrige uke. Antall arbeidssøkere på tiltak har økt noe (+15 personer).
  • 1 097 av de helt ledige er permitterte, mens 1 336 av de delvis ledige er permitterte. Det var dermed 178 flere permitterte enn i forrige uke. Til sammen utgjør de permitterte 1,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.
  • Den siste uken har 554 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er 112 flere enn i forrige uke. 321 av de nye arbeidssøkerne oppgav permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere, mens 92 har mistet jobben.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011  

Statistikk

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – uke 47 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet permitterte i Innlandet – uke 47 2020