6,3 % bruttoledighet i Innlandet uke 21

Tall for uke 21 (19 mai) viser at litt over 22 370 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er ca. 1 170 færre enn for en uke siden. Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) er 6,3 %.

Hovedtall om arbeidsmarkedet pr 19. mai 2020 (uke 21) – hovedpunkter

  • Tirsdag 19. mai var litt over 22 370 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er ca. 1 170 færre enn for en uke siden. 22 370 arbeidssøkere tilsvarer 11,8 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 13,3 prosent.
  • Andel helt ledige i Innlandet er nå på 5,9 %. Andel delvis ledige er også denne uken på 5,5 %. Andel arbeidssøkere på tiltak ligger stabilt på 0,4 %. Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) er på 6,3 %.
  • Ny statistikk fra NAV viser at 5 840 av de helt ledige er permitterte, mens 8 090 av de delvis ledige er permitterte. Til sammen er 7,4 prosent av arbeidsstyrken permittert i Innlandet.
  • Antall helt ledige arbeidssøkere har gått ned (-1 280 personer) mens antall delvis ledige arbeidssøkere har økt noe (+85 personer). Flere virksomheter har nå delvis gjenåpnet. Dermed har en del helt permitterte kunnet gå over til å være delvis permitterte siden de nå har begynt å jobbe noe.
  • Den siste uken har 400 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. Dette er 80 færre enn i forrige uke.  Litt over halvparten av de nye arbeidssøkerne oppgav permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. Antallet nye arbeidssøkere pr uke fortsetter dermed å gå ned.
  • Det har vært en nedgang i antall helt ledige i alle aldersgrupper i Innlandet sammenlignet med forrige uke. Andelen helt ledige var høyest i aldersgruppen 20–24 år med 10,3 %. Deretter fulgte aldersgruppen 25–29 år med 8,9 %.
  • Det har vært en nedgang i antall helt ledige blant både kvinner og menn. Derimot har antall delvis ledige økt blant kvinner, men gått noe ned blant menn.
  • Den siste uken har antall helt ledige gått ned innen alle yrkesgrupper, mens det har vært mindre endringer begge veier i antall delvis ledige. Halvparten av nedgangen i antall helt ledige har skjedd innen de tre yrkesgruppene butikk- og salgsarbeid, reiseliv og transport og serviceyrker og annet arbeid.

Statistikk

Arbeidsmarkedstall NAV i Innlandet - alle kommuner uke 21

Arbeidsmarkedet Innlandet - 2020 uke 21
Arbeidsmarkedet Innlandet - 2020 uke 21