25 000 registrerte arbeidssøkere i Innlandet

  • Andel helt ledige i Innlandet er nå på 7,6 %. Andel delvis ledige er på 5,2 %. Andel arbeidssøkere på tiltak ligger stabilt på 0,4 %. Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) er på 8,0 %.
  • Antall helt ledige arbeidssøkere har gått ned mens antall delvis ledige arbeidssøkere har økt. Det betyr at mange av dem som meldte seg ledige da Korona-krisen satte inn, nå har begynt å jobbe noe.
  • Den siste uken har 552 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. 362 av disse oppgav permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. Antallet nye arbeidssøkere er dermed på sitt laveste nivå siden de strenge smittevernstiltakene ble satt i verk 12. mars.
  • Det har vært en nedgang i antall helt ledige i alle aldersgrupper i Innlandet sammenlignet med forrige uke. Andelen helt ledige var høyest i aldersgruppen 20–24 år med 12,9 %. Deretter fulgte aldersgruppen 25–29 år med 11,3 %.
  • Den siste uken har antall helt ledige gått ned innen alle yrkesgrupper, mens antall delvis ledige har økt innen nesten alle yrkesgrupper.