Det siste året har 28 unge arbeidssøkere vært med i samarbeidsprosjektet mellom NAV og bedriftene som utgjør industrinettverket 7sterke. Dette omfatter et stort antall industribedrifter i de sju kommunene i Kongsvinger-regionen. Samarbeidet har ført til at 14 personer er over i lønnet arbeid.

Slik har unge med ekstra behov for arbeidserfaring og utdanning, fått nye muligheter til å komme i jobb. Samtidig har bedriftene fått rekruttert ny arbeidskraft, altså en vinn-vinn-situasjon.

 

Ny deltaker hos SCHÜTZ SCHÜTZ Nordic AS i Kongsvinger er en av bedriftene i 7sterke som nå skal ta inn en ny deltaker fra NAV. Vi møter Logistic Manager Anne Wold, som sier at denne ordningen har fungert godt for bedriften.

Hun har selv deltatt på ledertreningsprogrammet «LEAN med GLØD for Ledere» og mener at dette har gjort henne bedre til å reflektere over å gjøre ting på en bedre måte, både i arbeidet og på hjemmebane. «Det blir en følelse av å ha med seg både verdier og hjerte i alle ting,» sier hun og legger til at når det er mestring hos kandidaten, så skaper det glød. 

En av dem som er med i «Ny start» er Rolf Harald Mjøs, og vi treffer ham i møte med Logistic Manager Anne Wold. Mjøs er soleklar på at han ønsker seg en fast jobb, og gjerne i SCHÜTZ. Han har tidligere vært med på en del praksis og arbeide i forskjellige bedrifter, så han har en del erfaring fra arbeid på lager og med truckkjøring.

«Jeg kan jo ikke bare love deg fast jobb. Men det er muligheter» sier Anne Wold. Markedskontakt ved NAV Kongsvinger, Morten Frantzbråten, er rask til å skyte inn at når alt fungerer og du kan vise gode egenskaper, så har du fått vist deg frem og gitt deg selv økte jobbsjanser.

Så er det tid for å prate litt om hva jobben på logistikkenheten består i. Anne Wold forklarer og Rolf Harald Mjøs spør, og dialogen foregår i en lett og god tone mellom de to. Det blir enighet om at han kan starte opp før jul, og avtale med NAV blir underskrevet av partene på stedet.