Personalet i Nordli barnehage måtte finne andre måter å møte hverdagen på da korona kom. Først måtte de stenge ned barnehagen etter smittevernhensyn fra myndighetene. Når de så fikk lov å gjenåpne barnehagen måtte smittevernhensynet fortsatt ivaretas på en best mulig måte. Dette samtidig med at de måtte organisere seg for den daglige driften.

 

Hvordan gikk dere i vei med å starte opp igjen barnehagen? 

 -Vi tok saken inn i vårt Arbeidsmiljøutvalg (AMU), sier styrer Kjersti Ljønes Rui. - Der kunne leder, tillitsvalgte og verneombud diskutere og drøfte seg frem til hvordan vi skulle organisere oss for en ny arbeidshverdag. 

Randi Eng er tillitsvalgt for Fagforbundet. Hun forteller at hun var litt engstelig og spent på hvordan dette skulle gå. - For å kunne opprettholde et tilstrekkelig godt smittevernhensyn måtte vi svinge oss rundt og tenke helt nytt. Hvordan skal vi få til både drift og ivareta restriksjonene fra myndighetene var spørsmålene som AMU måtte ta ansvar for å imøtekomme. Hvordan skulle vi organisere oss for å klare å være den gode barnehagen for barna i en krisepreget tid. 

  -Vi hadde gode prater, selv om vi ikke var hundre prosent enige om hvordan gå i vei først, sier verneombud Thor Arne Moe.

 

Måtte slippe kreativiteten løs

Kjersti Ljønes Rui sier at etter anbefaling fra smittevernveileder ble barna delt opp i flere mindre grupper i hver avdeling. Samtidig måtte møtevirksomheten med planlegging for de pedagogiske lederne vike og dermed begrenses. Dette betydde at de også måtte flytte mer av møtevirksomheten til senere på dagen og kveldstid. Ikke uten utfordringer også for privatsfæren for oss. Men det ble noen færre møter uansett, det var vanskeligst å organisere plantiden.

 - Det ble også fint å være mer ute, også for de minste, sier tillitsvalgt Randi Eng.  - Vi tok ut flere lekeapparater, klatrestativ, gyngehester og trampoline for å ha nok og flere aktiviteter til alle. - Vi måtte også slippe kreativiteten løs og finne måter å lage en fysisk deling for gruppene av barna ute. Dette improviserte vi ved enkle veipinner i bakken med blått tau mellom, sier Thor Arne Moe.

-På grunn av at det ble flere mindre grupper av barn, så fikk vi samtidig mer tid til hvert enkelt barn, sier Ljønes Rui -Det ble mer tid til oppfølging, aktiviteter og mer medvirkning både for de ansatte og for barna. I og med at de ansatte hadde ansvaret for sine grupper fikk de frie tøyler til å legge opp aktiviteter og innhold av dagen sammen med barna. Ville barna på tur så gikk de på tur. Uten å måtte tenke på klokka. De hadde hele dagen – sammen med barna. Og slik burde det vært i barnehagen hele tiden.

-Det fungerte bedre og bedre etter hvert som vi fikk god struktur på denne nye hverdagen. Vi opplevde at vi fikk nye tanker og ideer om hvordan vi kan drifte barnehagen, forteller Anita Østvold som er tillitsvalgt for Utdanningsforbundet.

 

Vil ta med de positive erfaringene

Kjersti og Anita og Randi og Thor Arne sier at de er veldig enige om at dette nye perspektivet vil de ta opp i AMU og ønsker å videreføre. - Vi vil ta med oss og bevare de positive erfaringene videre, forteller de.

-Det har vært svært interessant at vi klarte å få mer ut av driften og mer medvirkning fra de ansatte, der de har tatt et stort ansvar for oppfølging av de mindre gruppene. Og at det opplevdes svært motiverende for de ansatte å erfare at de mestret situasjonen og arbeidshverdagen.

Kjersti Ljønes Rui forteller at de nå skal prate mye i AMU om hvordan status er i dag, og hvordan de skal arbeide videre med de gode erfaringene.