Her er en oversikt for nyttige tjenester i IA-arbeidet. I oversikten er det lenker til aktuelle nettsteder. Det er også mulig å bruke QR-koder for å få opp nettstedene.