Entreprenørbedriften Ø.M.Fjeld holder sykefraværet lavt gjennom krevende tider

Fakta

  • Ø. M. Fjeld er et av Østlandets største entreprenørkonsern med hele ni regionkontorer, samt datterselskaper (Asker Entreprenør, Evensen & Evensen og Wito). 
  • Konsernet sysselsetter mer enn 500 personer, og vil i 2020 omsette for nærmere fire milliarder kroner.
  • «ALLTID I NÆRHETEN. Over hele Østlandet.» Slik lyder forsiden på nettsiden til bedriften.