Entreprenørbedriften Ø.M.Fjeld holder sykefraværet lavt gjennom krevende tider