Denne møteplassen har også vist seg å være en god arena for standsdeltakerne til å markedsføre sin bedrift som en mulig framtidig arbeidsplass også. Tips og råd til arbeidssøkere kan bidra til godt kvalifiserte kandidater fram i tid ved at de interesserte kan sikte seg inn på arbeidsplassen/yrket ved riktig valg av utdanning og praksis. 

Fra tidligere messer har vi fått mange gode tilbakemeldinger fra både bedrifter/virksomheter og arbeidssøkende. På denne messa har vi i tillegg til vanlige stillinger også informasjon om mulige stillinger framover og mot sommeren selv om det er noen måneder til.   

Invitasjon til jobbsøkere

Invitasjon til arbeidsgivere