Vi definerer hendingar utan personskade som uhell, og hendingar med personskade som ulykke.

Dette kan vi hjelpe med når det skjer uhell eller ulykke

 • Viss hjelpemiddelet er utlånt frå NAV, kan vi hente ut informasjon om kven det tilhøyrer og kven som er kontaktperson i kommunen. Dette kan vi sjå ut frå ein klistrelapp i sølv, som skal vere festa på hjelpemiddelet (sjå illustrasjon).
 • Vi kan hjelpe politi og redningsteam med kontroll av hjelpemiddelet for tekniske feil.
 • Vi har servicetelefon for akutt behov for hjelp kl. 08.00-24.00 alle dagar, der teknikar kan hjelpe med oppfølging etter uhellet.
 • Vi kan frakte hjelpemiddelet til hjelpemiddelsentralen for teknisk gjennomgang, utført av teknikarar med spisskompetanse på hjelpemiddelet.
 • Vi kan vere ein samtalepart for brukaren/pårørande ved alvorlege hendingar.

Eksempel på tekniske hjelpemiddel frå NAV Hjelpemiddelsentral:

 • elektrisk rullestol/scooter med og utan kabin
 • seng
 • trappeheis med sete eller plattformheis
 • løfteplattform utan sjakt
 • personløfter (fast/mobil)
 • løfte- og kvilestol

Ein meir komplett oversikt finst i Hjelpemiddeldatabasen.no

Gi beskjed til NAV Hjelpemiddelsentral om uhell eller ulykke

Dersom det skjer eit uhell eller ei ulykke med tekniske hjelpemiddel, med alvorleg personskade eller død, pliktar NAV Hjelpemiddelsentral å rapportere til Helsedirektoratet snarast råd og innan 12 timar. Deretter skal det sendast detaljert rapport innan rimeleg tid.

Når det skjer uhell eller ulykke med tekniske  hjelpemiddel frå NAV Hjelpemiddelsentral, må det snarast meldast til hjelpemiddelsentralen.

Sjå detaljert oversikt over telefontider og kontaktinformasjon under Relatert innhold.

Viss hjelpemiddelet er kjøpt privat, skal kommunen rapportere direkte til Helsedirektoratet.

Les meir på Statens legemiddelverk sine nettsider.

Meir informasjon

Informasjon om akutt reparasjon av hjelpemiddel

Informasjon om rapportering ved uhell

Bilete av klistrelapp i sølv, med strekkodar og talrekker.
Hjelpemiddel frå NAV har ei klistrelapp som viser kven produktet tilhøyrer (Foto: NAV)